Spoedgeval?

Spoed

Heeft u last van onhoudbare kiespijn, een uitgevallen tand, een afgebroken kies of een nabloeding, dan kunt u zich wenden tot de Mondzorg poli.

Mondzorg poli

Bel bij spoed en pijn gedurende openingstijden van de praktijk: 0252 217 037.
Buiten onze openingstijden kunt u contact opnemen met Mondzorg Poli Amsterdam op het telefoonnummer 020 723 48 48.

Meer informatie vindt u op: www.mondzorgpoli.nl

Vaak moet u bij een spoedtandarts direct afrekenen. Dit is echter bij Mondzorg Poli Amsterdam niet het geval indien u zich kunt legitimeren en uw verzekeringspas kunt tonen. 

De behandeling door een spoedtandarts beperkt zich tot het strikt noodzakelijke. Voor eventuele vervolgbehandelingen en voorzieningen wordt u naar uw eigen tandarts verwezen.

Mate van urgentie

Er bestaan verschillende soorten spoedgevallen die ieder weer een andere mate van urgentie hebben:

Urgent: Een uitgeslagen tand (door een ongeval of sport), die bloedt vanuit de tand of losstaat en alleen als het blijvende/volwassen tanden betreft. Nabloeding, langer dan drie uur (na het trekken van een tand of kies of na een chirurgische ingreep). Neem direct contact op met de praktijk. Buiten de openingstijden kunt u contact opnemen met de Mondzorg Poli Amsterdam, op telefoonnummer 020 723 48 48.

Urgent

Redelijk urgent: Een dikke wang of onderkaak (met koorts). Acute pijn die met een pijnstiller niet te onderdrukken is. Neem contact op met de praktijk om een afspraak te maken, Buiten openingstijden kun je contact opnemen met de Mondzorg Poli Amsterdam, op telefoonnummer 020 723 48 48.

Redelijk urgent

Hinderlijk: Napijn na een behandeling, losse (nood)kroon, pijn aan een tand of kies die met een pijnstiller te onderdrukken is, een scherpe kies, een afgebroken tand. Neem tijdens openingstijden contact op met de praktijk via 0252 217 037 om advies te vragen en eventueel een afspraak in te plannen. 

Hinderlijk 

Tips bij ongevallen

  • Afgebroken tand: Bewaar het stukje / alle stukken in een bekertje water en ga zo snel mogelijk naar de (dienstdoende) praktijk. De tandarts bekijkt of het afgebroken deel kan worden teruggeplaatst.
  • Tand eruit: Een uitgevallen melktand hoeft nooit meer terug. Een tand van een blijvend gebit moet u zo snel mogelijk terugplaatsen. Wanneer de tand schoon is, houdt u de tand vast bij het witte gedeelte en probeer de tand terug te plaatsen in de holte. Wanneer de tand vies is, stop dan de tand in een beker met melk, of wanneer u geen melk heeft, in uw mond onder de tong of tussen uw wangen en tandvlees. Zorg ervoor dat de tand net droog wordt en desinfecteer de tand niet.
  • Losse tand: Wanneer u één of meerdere lossen tanden heeft na een ongeval, dan kunt u er het best van afblijven en zo spoedig mogelijk naar uw tandarts gaan.